Za každou profesí je člověk.

Člověk - bytost se všemi svými radostmi a starostmi vlastního života. Svou práci se snaží vykonávat nejlépe, jak v daný okamžik dokáže, i přes různé životní situace, které na své cestě potkává. Často tak zapomíná sám na sebe, na svoje vlastní potřeby, přání a sny.

Proto jsme tady my, tým koučů, abychom vám nabídli naši pomocnou ruku a byli vašimi průvodci na vaší cestě...

Koučování je umění a věda zároveň. Představte si kouče jako zahradníka, který pečuje o svou zahradu. Každá rostlina, nebo v tomto případě každý člověk, má své jedinečné potřeby, své specifické podmínky, ve kterých nejlépe prosperuje. Kouč je ten, kdo pomáhá najít tyto podmínky, aby jedinec mohl růst, rozvíjet se a dosahovat svých cílů.

Co tedy dělá kouč? Kouč je průvodce na cestě osobního nebo profesionálního růstu. Jeho úkolem není dávat rady nebo předepisovat konkrétní řešení. Místo toho využívá řadu technik, otázek a cvičení, aby pomohl jednotlivci lépe pochopit sebe sama, své cíle, překážky, které stojí v cestě, a možnosti, jak je překonat. Kouč je jako zrcadlo, které odráží vaše myšlenky, emocionální stavy a přání zpět k vám, ale také jako kompas, který vám pomáhá najít správný směr.

Představte si, že vaše mysl je zahradou. Některé rostliny (myšlenky, návyky, přesvědčení) jsou užitečné a přinášejí ovoce (úspěch, štěstí, spokojenost), zatímco jiné mohou být plevely (omezující přesvědčení, škodlivé návyky), které brání růstu užitečných rostlin. Kouč vám pomáhá odstranit tyto plevely a pečovat o užitečné rostliny, aby vaše zahrada mohla prosperovat.

Jedním z klíčových aspektů koučování je kladení správných otázek. Správná otázka může otevřít nové cesty myšlení, odhalit skryté překážky nebo odemknout nové možnosti. Je to jako najít správný klíč k zamčené bráně, která vede k pokladu. Kouč vám pomáhá najít tento klíč.

Dalším důležitým prvkem je aktivní poslech. Kouč není jen někdo, kdo sedí a poslouchá, ale někdo, kdo opravdu slyší, co říkáte - i to, co není řečeno nahlas. Kouč vnímá vaše slova, váš tón hlasu, vaše gesta a vaše emoce, aby pochopil celý váš příběh. Je to jako když zahradník naslouchá potřebám své zahrady, pozoruje barvu listů, vlhkost půdy, a podle toho upravuje péči.

Koučování není jen o dosahování cílů. Je to také o osobním růstu, o objevování nových aspektů sebe sama, o učení se, jak být ve větším souladu se svými hodnotami a přáními. Je to cesta, která může vést k hlubokým proměnám, k novému způsobu vidění světa a sebe sama v něm.

Ve světě, který je plný rychlých řešení a okamžitých odpovědí, koučování představuje oázu klidu, prostor pro zastavení, reflexi a hlubší pochopení. Kouč je vaším společníkem na této cestě, podporuje vás, vyzývá vás a oslavuje s vámi vaše úspěchy. Ať už jste na jakémkoliv bodě svého života nebo kariéry, koučování vám může pomoci objevit vaše skutečné potenciály a žít plnější a smysluplnější život.

Důvody proč vyhledat koučink

  • orientace v nové roli ( nová práce, škola, výzva )
  • podpora v náročné profesi
  • hledání řešení pro náročné profesní situace
  • potřeba seberozvoje a sebereflexe
  • práce s časem, emocemi, sebedůvěrou a energií
  • komunikace s jednotlivci i v týmech
  • svoboda a odpovědnost

.

 Mýtus první: Kouč je ten, kdo dává rady

Představte si kouče jako starého moudrého muže sedícího na vrcholu horského masivu, kam musíte vykonat dlouhou a náročnou pouť, aby vám na konci prozradil tajemství života. Ano, je to působivý obraz, ale realita? Daleko od toho. Kouč není ten, kdo má všechny odpovědi. Naopak, je to ten, kdo má správné otázky. Koučování není o radách, je to o odhalování vašeho vlastního potenciálu a možností, které ve vás dřímají. Je to jako když hledáte klíč, který jste ztratili ve vlastním domě, a kouč je svítilna, která vám pomáhá v temnotě.

Mýtus druhý: Koučování je jen pro "problémové" 

Tento mýtus je podobný příběhu o starém, opuštěném domě na konci ulice, o kterém se říká, že je prokletý. Lidé se mu vyhýbají, aniž by o něm věděli cokoliv víc. Koučování je často vnímáno jako poslední záchrana pro ty, kdo "selhali" nebo mají "problémy". Ve skutečnosti je koučování nástrojem pro každého, kdo chce zlepšit svůj život, dosáhnout svých cílů nebo jednoduše najít lepší rovnováhu. Není to o opravování, je to o růstu a rozvoji. Ať už jste globální společnosti nebo student na začátku své cesty, koučování má pro vás hodnotu.

Mýtus třetí: Koučování je příliš drahé

"Za zlaté jablko z kouzelného sadu musíš zaplatit království," říkají v pohádkách. Ve světě koučování se může zdát, že investice do sebe sama je nad vaše finanční možnosti. Nicméně, koučování není jen pro elity. Investice do sebe sama je jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat, a návratnost této investice se může projevit ve zlepšené kvalitě života, dosažení cílů a osobním růstu.

Mýtus čtvrtý: Koučování je jen další trendy výstřelek

Jak bumerang z australské pouště, který se vrací zpět k tomu, kdo ho hodil, i koučování se může zdát jako další "věc", která přišla a zase odejde. Ale pravda je taková, že koučování má hluboké kořeny v psychologii, pedagogice a filozofii. Je to disciplína založená na vědeckém výzkumu a ověřených metodách, která pomáhá lidem dosáhnout jejich plného potenciálu. Koučování není dočasný trend, ale trvalá cesta k seberozvoji a osobním úspěchům. Když se podíváme na mýty o koučování, je důležité si uvědomit, že stejně jako všechny příběhy, i tyto nesou v sobě zrnko pravdy, ale také mnoho nedorozumění. Koučování je cesta, která může vést k objevování neznámých krajů vlastního já, ale je důležité vybrat si správného průvodce. A pamatujte, že každý mýtus má svého hrdinu, který se odváží jít za hranice známého. Možná je čas, abyste se stali hrdinou svého vlastního příběhu. 

Co nabízíme ? 

Individuální koučování

setkání probíhá buď osobně nebo online, kdy společně s vybraným koučem můžete v důvěrném, bezpečném a nehodnotícím prostředí pojmenovat, prozkoumat a definovat vše, co je pro vás v daný okamžik důležité

Skupinové koučování

Skupinové koučování přináší účastníkům několik výhod a přínosů:

Zlepšení komunikace

Umožňuje členům týmu lépe porozumět sobě navzájem a zlepšit vzájemnou komunikaci. Pomáhá identifikovat a řešit překážky, které brání efektivnímu sdílení informací a názorů.


Posílení spolupráce

Podporuje spolupráci a vytváření důvěry mezi členy týmu. Pomáhá identifikovat a řešit problémy a konflikty, které mohou bránit efektivnímu fungování týmu.


Zlepšení výkonnosti

Pomáhá týmu identifikovat a využít své silné stránky a potenciál. Umožňuje týmu stanovit si společné cíle a strategie pro dosažení stanovených cílů.

Workshopy

Díky workshopu můžete získat nejeden benefit :

  • Je to skvělá příležitost naučit se nové věci, ať už se jedná o konkrétní techniky, postupy nebo teoretické informace. Kombinujeme teorii s praktickými cvičeními, což umožňuje účastníkům okamžitě aplikovat své nové znalosti.
  • Díky kombinaci práce a diskuse pomáháme účastníkům rozvíjet jejich komunikační dovednosti. Účastníci se učí aktivně naslouchat, vyjadřovat své názory a efektivně komunikovat s ostatními členy skupiny.
  • Podpora spolupráce a týmu